دوره های آموزشی

دوره آموزشی تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل (تهران)

دوره‌ی آموزشی فوق شامل سرفصل‌های تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل از سطح مبتدی تا پیشرفته می‌باشد. این دوره جهت ارتقا دانش تغذیه‌ای در ورزشکاران جهت کارشناسان و متخصصین تغذیه و همچنین مربیان ورزشی می‌باشد. دوره‌ی مذکور به صورت کارگاهی بوده و افراد تمامی مراحل را به صورت کاربردی اجرا خواهند کرد تا مهارت لازم جهت فعالیت در این حوزه‌ی تخصصی داشته باشند.

 

دوره آموزشی تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل ( آنلاین)

دوره‌ی آموزشی فوق شامل سرفصل‌های تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل از سطح مبتدی تا پیشرفته می‌باشد. این دوره جهت ارتقا دانش تغذیه‌ای در ورزشکاران جهت کارشناسان و متخصصین تغذیه و همچنین مربیان ورزشی می‌باشد. دوره‌ی مذکور به صورت کارگاهی بوده و افراد تمامی مراحل را به صورت کاربردی اجرا خواهند کرد تا مهارت لازم جهت فعالیت در این حوزه‌ی تخصصی داشته باشند.

 

دوره آموزشی تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل ( آنلاین)

دوره‌ی آموزشی فوق شامل سرفصل‌های تغذیه، تغذیه ورزشی و مکمل از سطح مبتدی تا پیشرفته می‌باشد. این دوره جهت ارتقا دانش تغذیه‌ای در ورزشکاران جهت کارشناسان و متخصصین تغذیه و همچنین مربیان ورزشی می‌باشد. دوره‌ی مذکور به صورت کارگاهی بوده و افراد تمامی مراحل را به صورت کاربردی اجرا خواهند کرد تا مهارت لازم جهت فعالیت در این حوزه‌ی تخصصی داشته باشند.

3,000,000 تومان

فعالیت ما در وب سایت

.

نماد اعتماد زرین


جهت اطلاع از زمان برگزاری دوره های آینده، شماره موبایل خود را ثبت نمایید: